Title
Year
Citations 
CAE-CNN: Predicting transcription factor binding site with convolutional autoencoder and convolutional neural network
2021
0
PageRank 
References 
Authors
0.34
0
6
Name
Citations
PageRank
Jiliu Zhou45062.61
Shaojie Qiao20125.93
Nan Han7013.05
Yongqing Zhang43.79
Dongrui Gao21.38
Yuanqi Zeng00.68