Title
Year
Citations 
A novel convolution attention model for predicting transcription factor binding sites by combination of sequence and shape
2022
0
PageRank 
References 
Authors
0.34
0
8
Name
Citations
PageRank
quan zou55867.61
Jiliu Zhou45062.61
Yuhang Liu6116.05
Zixuan Wang2011.26
Yongqing Zhang43.79
Yuanqi Zeng00.68
Maocheng Wang00.68
Shuwen Xiong00.68