Title
Year
Citations 
NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results.
2022
0
PageRank 
References 
Authors
0.34
0
111
Name
Citations
PageRank
Huan Liu12764750.26
Xian-Sheng Hua6566332.56
Yu Qiao2280162.42
Radu Timofte1881120.97
Jun Chen78698.67
Jing Liu178188.09
Tao Yang21082.92
Chao Dong206480.72
Fahad Shahbaz Khan162271.27
Hao Li109865.80
Hua Huang80363.99
Lefei Zhang84049.18
Salman Khan39847.61
Gangshan Wu27539.34
Ding Liu61132.97
Jin-shan Pan56730.84
Shuaicheng Liu36328.94
Kai Zhang68626.59
Ying Tai21426.48
Zhijing Yang13426.27
Chengjie Wang5323.07
Munawar Hayat31520.66
Hui Zheng7315.94
Jian Sun6014.76
Peiran Ren16211.58
Fei Wang10210.29
Chao Chen57.62
Wei Xiong17.51
Jie Liu36.47
Syed Waqas Zamir336.21
Jie Tang95.86
Yawei Li315.58
Chuming Lin94.14
Aditya Arora163.27
Haoqiang Fan83.13
Haiyan Huang82.76
Donghao Luo32.76
Ye Tian02.37
Youwei Li52.09
Haoming Cai42.08
Xiaozhong Ji32.06
Lu Tian101.88
Long Sun11.76
Ziwei Luo51.75
Lei Yu51.41
Shen Cheng11.37
Luc Van Gool01.35
Xiangzhen Kong10.75
Yucong Wang20.70
Minjie Cai20.70