Title
NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Abstract
This paper reviews the NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video. In this challenge, we proposed the LDV 2.0 dataset, which includes the LDV dataset (240 videos) and 95 additional videos. This challenge includes three tracks. Track 1 aims at enhancing the videos compressed by HEVC at a fixed QP. Track 2 and Track 3 target both the super-resolution and quality enhancement of HEVC compressed video. They require x2 and x4 super-resolution, respectively. The three tracks totally attract more than 600 registrations. In the test phase, 8 teams, 8 teams and 12 teams submitted the final results to Tracks 1, 2 and 3, respectively. The proposed methods and solutions gauge the state-of-the-art of super-resolution and quality enhancement of compressed video. The proposed LDV 2.0 dataset is available at https://github.com/RenYang-home/LDV_dataset. The homepage of this challenge (including open-sourced codes) is at https://github.com/RenYang-home/NTIRE22_VEnh_SR.
Year
DOI
Venue
2022
10.1109/CVPRW56347.2022.00129
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
DocType
Volume
Issue
Conference
2022
1
Citations 
PageRank 
References 
0
0.34
0
Authors
78
Name
Order
Citations
PageRank
Ren Yang1648.19
Radu Timofte21880118.45
Meisong Zheng300.68
Qunliang Xing400.68
Minglang Qiao500.68
Mai Xu650957.90
Lai Jiang7377.31
Huaida Liu800.68
Ying Chen900.68
Youcheng Ben1000.34
Xiao Zhou1100.34
Chen Fu1200.34
Pei Cheng1300.34
Gang Yu1400.34
Junyi Li1500.34
Renlong Wu1600.34
Zhilu Zhang1711.38
Wei Shang1800.34
Zhengyao Lv1900.34
Yunjin Chen2040714.89
Mingcai Zhou2100.34
Dongwei Ren2210312.26
Kai Zhang2368626.59
Wangmeng Zuo243833173.11
Pavel Ostyakov2551.08
Vyal Dmitry2600.34
Shakarim Soltanayev2700.34
Chervontsev Sergey2800.34
Zhussip Magauiya2900.34
Xueyi Zou30192.88
Youliang Yan Pablo Navarrete Michelini3100.34
Yunhua Lu3200.34
Diankai Zhang3300.68
Shaoli Liu3400.68
Si Gao3500.34
Biao Wu3600.34
Chengjian Zheng3700.68
Xiaofeng Zhang3800.68
Kaidi Lu3900.68
Ning Wang4023087.46
Thuong Nguyen Canh4100.34
Thong Bach4200.34
Qing Wang4334576.64
Xiaopeng Sun4422.39
Haoyu Ma4513.40
Shijie Zhao4620.70
Junlin Li4720.70
Liangbin Xie4821.38
Shuwei Shi4941.74
Yang Yu-Jiu508919.30
  • 1
  • 2